Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen utökar satsning på enklare vägar till jobb

Publicerad

Regeringen beslutade i dag att ge Tillväxtverket i uppdrag att utöka framgångsrika initiativ för att skapa enklare vägar till jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa.

Tillväxtverket har under 2017 genom sina utlysningar främjat modeller och initiativ som syftar till enklare vägar till jobb. Dagens regeringsbeslut innebär att Tillväxtverket får i uppdrag att utöka framgångsrika metoder och modeller för att skapa enklare vägar till jobb i näringslivet. Insatsen syftar till att stärka målgruppens etablering på arbetsmarknaden i linje med regeringens mål för sysselsättning.

– Utgångspunkten är företagens behov och att målgruppen kommer i arbete. Vi ser gärna att en del av medlen används till projekt där arbete kombineras med utbildning, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

I uppdraget ingår att samråda med Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) och Arbetsförmedlingen som utifrån sina ansvarsområden ska bidra till ett effektivt genomförande av uppdraget.
Tillväxtverket får 50 miljoner kronor under 2018. För 2019 och 2020 beräknas att ytterligare 60 miljoner kronor kommer att avsättas årligen.

Tillväxtverket ska lämna en lägesrapport av uppdraget till Näringsdepartementet senast den 31 maj 2018. Därefter ska lägesrapporter lämnas den 31 januari respektive den 30 september varje år. En slutrapport ska lämnas till Näringsdepartementet senast den 31 mars 2021.

Presskontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.