Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen utser ledamöter till rådgivande organ för miljösmart konsumtion

Publicerad

Regeringen har idag utsett ledamöter till ett rådgivande organ till Konsumentverkets arbete med forumet för miljösmart konsumtion.
- Jag är glad att kunna presentera en mycket spännande och kompetent samling personer från akademi, näringsliv, civila samhället och kommunsektorn, säger konsumentminister Per Bolund.

I mars 2017 gav regeringen ett uppdrag till Konsumentverket att inrätta och tillhandahålla ett forum för miljösmart konsumtion. Forumet ska sammanföra olika samhällsaktörer och stimulera till kunskaps- och erfarenhetsutbyten och olika samarbeten.

Som stöd till Konsumentverket för genomförandet av uppdraget tillsätts nu ett rådgivande organ. Initiativet är en del av regeringens strategi för hållbar konsumtion.

- Jag har stora förhoppningar om att arbetet som bedrivs i forumet för miljösmart konsumtion ska resultera i mer kunskaper och bättre verktyg i arbetet för en mer miljömässigt hållbar konsumtion. I detta arbete kommer det rådgivande organet att spela en viktig roll. Våra konsumtionsmönster är inte miljömässigt hållbara. Även om en hel del har åstadkommits så återstår mycket arbete, säger konsumentminister Per Bolund.

Det nyinrättade organet består av tio ledamöter från akademin, näringslivet, det civila samhället och kommunsektorn.

- Jag är övertygad om att Konsumentverket och forumet för miljösmart konsumtion kommer att få mycket stöd i form av värdefull kunskap och praktiska erfarenheter, säger konsumentminister Per Bolund.

Ledamöter i det rådgivande organet:

  • Tekn. Dr. Tomas Rydberg, IVL Svenska Miljöinstitutet
  • Professorn Fredrik Carlsson, Göteborgs universitet, institutionen för nationalekonomi och statistik
  • Professorn Björn Sandén, Chalmers tekniska högskola
  • Avdelningschefen Gunilla Elsässer, Världsnaturfonden (WWF)
  • Lantmästaren Louise Ungerth, konsult, tidigare Konsumentföreningen Stockholm
  • Miljöhandläggaren Fredrik Bäck, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
  • Kanslichefen Maria Sandow, Svensk Handel Stil
  • Projektledaren Caroline Ankarcrona, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
  • Naturskadespecialisten och meteorologen Pär Holmgren, Länsförsäkringar
  • Noura Berrouba, styrelseledamot i Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) och European Youth Parliament (EYP)

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00