Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen vill se mer långsiktighet och bättre samarbete för avancerade utredningar vid sjukskrivningar

Publicerad

Regeringen beslutade idag om en lagrådsremiss som ser till att landstingen får ett lagstadgat ansvar att utföra de försäkringsmedicinska utredningarna och ger Försäkringskassan bättre förutsättningar för att få de underlag de behöver.

Ibland behövs det mer fördjupade medicinska utredningar i ett sjukfall. Idag regleras dessa genom en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och landsting, SKL. Tidsbegränsade överenskommelser gör dock att det inte finns möjligheter för Försäkringskassan eller landstingen att göra en långsiktig planering och utveckla verksamheten. Det medför även att det är svårt för landstingen att veta vilken ersättning de på sikt kommer att få när de gör de försäkringsmedicinska utredningarna. Därför föreslår regeringen lagförändringar i syfte att förenkla för Försäkringskassan och landstingen.

– Syftet är att ge landstingen och Försäkringskassan bättre möjligheter att planera och utveckla de mer avancerade utredningarna för ett mer långsiktigt arbete, säger socialminister Annika Strandhäll.

Förslagen innebär bland annat:

• en sammanhållen lagstiftning avseende försäkringsmedicinska utredningar, som ger Försäkringskassan bättre möjligheter att genomföra sin lagstiftade utredningsskyldighet inom alla förmåner.

• att de försäkrades integritet och säkerhet stärks genom att lagstiftning om bland annat patientsäkerhet tillämpas vid försäkringsmedicinska utredningar.

• att landstingen ska tillhandahålla försäkringsmedicinska utredningar när Försäkringskassan behöver det.

• att försäkringsmedicinska utredningar inte anses utgöra hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen eftersom syftet med utredningen inte är vård eller behandling.

• att det slås fast att försäkringsmedicinska utredningar ska utföras inom en hälso- och sjukvårdsverksamhet av legitimerad läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. Bedömningar av funktions- och aktivitetsförmåga ska sammanställas i ett skriftligt utlåtande till Försäkringskassan.

• att landstingen ges bättre förutsättningar till samarbete med andra landsting och vårdgivare. På detta sätt kan mer bärkraftiga och specialiserade enheter skapas som kan göra utredningar för flera landsting.

Förslagen bygger på utredningen För kvalitet – Med gemensamt ansvar (SOU 2015:17) samt två departementspromemorior. Lagen föreslås gälla från och med 1 januari 2019.

Faktaruta

En försäkringsmedicinsk utredning är en fördjupad medicinsk undersökning som resulterar i ett utlåtande som ska kunna fungera som underlag när Försäkringskassan ska ta ställning till en försäkrads rätt till ersättning eller förmån.

En försäkringsmedicinsk utredning beställs ofta för försäkrade som har en mångfacetterad livssituation där inte enbart sjukdom, diagnos och funktionsnedsättning är avgörande för processen. Under senare år har Försäkringskassan beställt mellan ca 6000 - 9000 försäkringsmedicinska utredningar per år från landstingen.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00