Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Statens försäljning av Apoteksgruppen i Sverige Holding AB godkänns av Konkurrensverket

Publicerad

Statens ägande i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB kan därmed övergå till Euroapotheca UAB enligt det aktieöverlåtelseavtal som undertecknades i november 2017.

Regeringen beslutade i november 2017 med stöd av riksdagens bemyndigande från juni 2017 att sälja Apoteksgruppen i Sverige Holding AB (AGHAB) till Euroapotheca UAB (Euroapotheca). Euroapotheca förvärvade i och med avtalet 100 procent av aktierna i AGHAB, vilket även ger tillgång till AGHAB:s enprocentiga ägande i de anslutna medlemsapoteken. Försäljningspriset för aktierna i AGHAB var 1694 miljoner kronor.

Förvärvet har villkorats bland annat av Konkurrensverkets godkännande. Då Konkurrensverket nu meddelat sitt godkännande av transaktionen innebär det att samtliga villkor för aktieöverlåtelsen är uppfyllda. Ägandet av aktierna i AGHAB kommer därmed att övergå till Euroapotheca inom kort.

Presskontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Fakta om företagen

AGHAB är Apoteksgruppens serviceorganisation, som stöder och samordnar de totalt 189 apoteken som ingår i kedjan. AGHAB:s intäkter består bland annat av serviceavgifter från medlemsapoteken. Bolaget omsätter drygt 270 miljoner kronor och har ungefär 60 medarbetare.

Euroapotheca är en internationell apotekskedja med ca 450 apotek i Baltikum och Polen. Euroapotheca är marknadsledande i Litauen, omsätter ca 350 miljoner euro och har ca 3000 anställda. Bolaget ingår i koncernen Viliaus Prekyba som är den marknadsledande detaljhandelsaktören i Baltikum med drygt 3,3 miljarder euro i omsättning och ca 36 000 medarbetare.

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter