Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Statlig granskning med anledning av fallet Nya Karolinska Solna

Publicerad

Regeringen avser att under kommande vecka tillsätta en särskild granskning för att utreda besluts- och genomförandeprocesser i samband med upphandlingar, investeringar och organisationsförändringar, efter fallet Nya Karolinska Solna (NKS).

– Sverige ska vara tryggt. Sjukvården ska vara trygg. Att vården finns där när du behöver den är grundläggande i vårt samhällsbygge. När detta utmanas måste regeringen agera, säger sjukvårdsminister Annika Strandhäll.

Statlig granskning

Skattebetalare måste kunna lita på att offentliga medel används på bästa sätt. Nya Karolinska Solna är det första större exemplet på en OPS -lösning i svensk sjukvård. Offentlig privat samverkan, så kallad OPS, är ett samlingsbegrepp för olika typer av avtalsreglerade samarbeten mellan enskilda företag och det allmänna i syfte att tillgodose ett samhälleligt behov. Gemensamt för OPS-lösningarna är att privat kapital involveras i finansieringen av offentlig verksamhet. Regeringen har tagit del av rapportering av missförhållanden med stora konsekvenser för ekonomin såväl som patientsäkerheten och arbetsmiljön på NKS. Regeringen anser att det offentliga inte tagit ett tillräckligt stort ansvar för den uppkomna situationen och ser därför behovet av en statlig granskning för att få fakta på bordet och lämna åtgärdsförslag för att undvika att det sker igen.

– När regeringen gör stora investeringar i hälso- och sjukvården följer ett ansvar att säkerställa att pengarna ska gå dit de ska, nämligen till att patienter får en behovsanpassad, god och säker vård. Under ett år har vi krävt en kriskommission. Så har inte skett och nu ser regeringen ingen annan utväg än att tillsätta en statlig granskning i kölvattnet av NKS, säger finansminister Magdalena Andersson.

Finansministern och sjukvårdsministern har under dagen träffat representanter från Kommunal och Läkarförbundet från NKS och bland annat tagit del av personalens syn på arbetsförhållandena på sjukhuset. Regeringen är oroad av det som kommit fram den senaste tiden. Växande vårdköer som skett efter omorganisationen och personalflykt innebär en risk för människors hälsa.

– NKS är inte bara ett sjukhus för stockholmare, det är också ett av landets största universitetssjukhus med ett antal rikssjukvårdsuppdrag. Här görs behandlingar som inte sker någon annanstans, eller på mycket få ställen. Det gör situationen på sjukhuset till en nationell angelägenhet, säger sjukvårdsminister Annika Strandhäll.

Regeringen avser att skyndsamt presentera utredare och kommittédirektiv med målet att utredningens slutredovisning sker senast 1 mars 2019.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter