Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Svenskt deltagande i OSSE:s valobservationsinsatser

Publicerad

Regeringen beslutar idag om svenskt deltagande i valobservationsinsatser som arrangeras av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under 2018. Svenska observatörer kommer att delta i insatser i Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Turkmenistan. Exempel på länder där svenska observatörer tidigare år har deltagit i OSSE:s valobservationsinsatser är Armenien, Turkiet, Albanien, Mongoliet, Kirgizistan, Vitryssland och Ukraina.

På inbjudan av de deltagande staterna i OSSE genomför OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR) valövervakning i regionen. Sverige deltar årligen i ett antal av insatserna.

Alla OSSE:s 57 deltagande stater har åtagit sig att hålla regelbundna, demokratiska val som uttrycker folkets vilja.

– Närvaron av internationella observatörer är viktig för att säkerställa att valprocessen lever upp till demokratiska standarder, motverka valfusk och stärka väljarnas tilltro till valresultatet, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

– Deltagandet i valobservationsinsatserna utgör en viktig del av Sveriges stöd till OSSE och till de enskilda länder där valen äger rum. I början av februari sker avresan för årets första svenska observatörer, som kommer att delta vid övervakningen av presidentvalet i Ryssland den 18 mars, säger utrikesminister Margot Wallström.

Folke Bernadotteakademin ansvarar för rekrytering och utbildning av de svenska observatörerna.

Presskontakt

Katarina Hellström
Politiskt sakkunnig hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.