Svenskt deltagande i OSSE:s valobservationsinsatser

Regeringen beslutar idag om svenskt deltagande i valobservationsinsatser som arrangeras av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under 2018. Svenska observatörer kommer att delta i insatser i Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Turkmenistan. Exempel på länder där svenska observatörer tidigare år har deltagit i OSSE:s valobservationsinsatser är Armenien, Turkiet, Albanien, Mongoliet, Kirgizistan, Vitryssland och Ukraina.

På inbjudan av de deltagande staterna i OSSE genomför OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR) valövervakning i regionen. Sverige deltar årligen i ett antal av insatserna.

Alla OSSE:s 57 deltagande stater har åtagit sig att hålla regelbundna, demokratiska val som uttrycker folkets vilja.

– Närvaron av internationella observatörer är viktig för att säkerställa att valprocessen lever upp till demokratiska standarder, motverka valfusk och stärka väljarnas tilltro till valresultatet, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

– Deltagandet i valobservationsinsatserna utgör en viktig del av Sveriges stöd till OSSE och till de enskilda länder där valen äger rum. I början av februari sker avresan för årets första svenska observatörer, som kommer att delta vid övervakningen av presidentvalet i Ryssland den 18 mars, säger utrikesminister Margot Wallström.

Folke Bernadotteakademin ansvarar för rekrytering och utbildning av de svenska observatörerna.

Kontakt

Katarina Hellström
Politiskt sakkunnig hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin
Telefon 08-405 10 00
Mobil 070-542 14 28
e-post till Katarina Hellström
Pezhman Fivrin
Pressekreterare hos utrikesminister Margot Wallström
Telefon 08-405 53 61
Mobil 072-526 68 18
e-post till Pezhman Fivrin