Isabella Lövin har entledigats, Miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Sverige övertar medordförandeskapet i Gröna klimatfondens styrelse 2018

Publicerad

Idag valdes Sverige, tillsammans med Nicaragua, till medordförande i Gröna klimatfondens styrelse under 2018. Fonden etablerades vid klimatmötet i Cancún 2010 och är den enskilt största klimatfonden i världen. Sverige tillhör de sex största givarna i fonden och är den enskilt största givaren per capita. Ambassadör Lennart Båge har utsetts till att leda arbetet med Sveriges medordförandeskap.

Gröna klimatfonden (Green Climate Fund, GCF) förväntas spela en central roll för genomförandet av Parisavtalet och i mobiliseringen av ländernas klimatfinansieringsåtagande om 100 miljarder US-dollar årligen i finansiering av klimatåtgärder i utvecklingsländer.

Internationell klimatfinansiering ska bidra effektivt och balanserat till utsläppsminskningar och klimatanpassning i utvecklingsländer. Biståndsmedel är viktiga, men kan inte finansiera hela klimatomställningen. Givarbasen måste utökas och andra källor, i synnerhet från den privata sektorn, behöver mobiliseras.

Ambassadör Lennart Båge har en mångårig karriär i den svenska utrikesförvaltningen som bl.a. ambassadör och enhetschef för multilateralt utvecklingssamarbete. Han var kanslichef för Swedish Agency for Research Cooperation with Developing Countries, SAREC (1980–89), chef för den internationella fonden för jordbruksutveckling, IFAD (2001–09). Båge var även facilitator och ordförande för den initiala resursmobiliseringen av GCF 2014 samt vikarierade som generaldirektör för Sida (november 2016 - maj 2017).

Regeringen finansierar det svenska medordförandeskapet med 2 800 000 kronor, vilket ska täcka kostnaden för medordföranden och en medarbetare till honom under 2018.

Presskontakt

Maud Larsen
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00