Tre statsråd presenterar ny politik för arkitektur, form och design

Torsdagen den 22 februari fattar regeringen beslut om en ny politik för arkitektur, form och design. Propositionen presenteras vid en pressträff med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, miljöminister Karolina Skog och bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Tid:
Plats: ArkDes, Exercisplan 4, Skeppsholmen, Stockholm. Lokal: Biblioteket

Anmälan sker till Boris Vasic. Ta med presslegitimation.

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-532 17 13
e-post till Anna Söderström
Boris Vasic
Presskommunikatör, Kulturdepartementet
Telefon 08-405 51 48
Mobil 070-267 91 89
e-post till Boris Vasic
Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Hanna Björnfors, via registrator
Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 38 78
e-post till Carl-Martin Vikingsson