Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utökad kontroll i gränsnära områden

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Polismyndigheten i uppdrag att bedöma hur en effektivare användning av poliskontroller i gränsnära områden kan uppnås. I uppdraget ingår bland annat att redovisa vilka tekniska möjligheter som finns och de ekonomiska förutsättningarna för att effektivisera kontrollerna.

Polismyndigheten har i dag möjlighet att under vissa förutsättningar, till exempel vid misstanke om brott, kontrollera fordon och andra transportmedel. Gränsnära områden är dock utsatta för särskilda risker när det gäller gränsöverskridande brottslighet. Det finns ett växande problem med internationella stöldligor som kommer till Sverige för att begå brott och föra ut stöldgodset ur landet.

Därför ger regeringen Polismyndigheten i uppdrag att bedöma hur en effektivare användning av poliskontroller i gränsnära områden kan uppnås, till exempel genom användandet av kameraövervakning.

Uppdraget ska redovisas senast den 2 maj 2018.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh