Karolina Skog har entledigats, Miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Utredning för mer lokalt engagemang mot övergödning

Publicerad

Övergödning är fortsatt ett stort problem för svenska sjöar, kuster och hav. Regeringen tillsätter nu en utredning som ska fokusera på mer effektiva åtgärder mot övergödning och hur det lokala engagemanget kan stärkas.

Det behövs ytterligare insatser för att nå miljökvalitetsmålet Ingen övergödning. Därför tillsätter regeringen utredningen om Minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete.

– Nyckeln till ett framgångsrikt arbete mot övergödning ligger i ett starkt och brett lokalt engagemang. Många aktörer har gjort fantastiska insatser under många år, men vi behöver göra mer, säger miljöminister Karolina Skog.

Utredningen ska bland annat:

  • föreslå nya eller förstärkta styrmedel som leder till ökad användning av lokalt anpassade, kostnadseffektiva åtgärder mot övergödning
  • utreda och lämna förslag på hur minskad förbrukning av kväve och fosfor kan stimuleras
  • utreda förutsättningarna för att återföra näringsämnen från kustvatten och sjöar till land för att minska övergödningen
  • lämna förslag till etappmål som bidrar till att nå miljökvalitetsmålet Ingen övergödning samt målen om rent vatten, minskade havsföroreningar och hållbart skogsbruk i Agenda 2030.

Utredningen ska också ta fram förslag till finansiering av föreslagna insatser samt lämna nödvändiga författningsförslag. Utredningen ska lämna in sitt betänkande till Miljö- och energidepartementet senast den 28 februari 2020. Regeringen utser Håkan Wåhlstedt till särskild utredare.

Presskontakt

Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00