Utredning om Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov överlämnad

Regeringens särskilde utredare Ingemar Wahlberg överlämnade den 20 februari sitt betänkande rörande Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov till Peter Hultqvist.

Utredningen har bland annat haft uppdraget att göra en analys över Försvarsmaktens materielbehov och lämna förslag på prioriterings- och effektiviseringsåtgärder, såväl inom som utöver tilldelade ekonomiska ramar, och kommer att utgöra underlag för regeringens och Försvarsberedningens fortsatta arbete inför försvarsinriktningsbeslutet för perioden efter 2020.

Utredningen kommer att remissbehandlas.

Kl 14.00 den 20 februari presenterar utredaren Ingmar Wahlberg innehållet i utredningen på en presskonferens som direktsänds på regeringen.se.

Kontakt

Marinette Nyh Radebo
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00

Genväg