Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern besöker Genève för samtal om nedrustning, humanitära frågor och mänskliga rättigheter

Publicerad

Utrikesminister Margot Wallström besöker tisdagen den 27 februari Genève för att delta i FN:s nedrustningskonferens, för möte om den humanitära situationen i Myanmar samt för att framträda i FN:s råd för de mänskliga rättigheterna.

Utrikesministerns besök är ett uttryck för regeringens starka engagemang för respekten för de mänskliga rättigheterna, nedrustning och humanitära frågor. Under sitt besök kommer utrikesministern också att föra samtal med FN:s högkommissarie för de mänskliga rättigheterna, samt om nedrustning med sina kanadensiska och mexikanska motparter.


Sverige är sedan den 19 februari ordförande i nedrustningskonferensen (CD). Konferensen inrättades av FN för att förhandla bindande internationella avtal om nedrustning. Efter att i många år av paralysering har konferensen under årets session tagit steg mot att inleda substantiellt arbete. En fungerande nedrustningskonferens hade varit en välkommen och viktig pusselbit i det internationella säkerhetsarbetet.

Informella samtal kommer att föras med en krets av humanitära organisationer (UNHCR, Unicef, Ocha, Center for Humanitarian Dialogue) och MR-aktörer (MR-kontoret och Human Rights Watch) om både humanitära utmaningar i relation till situationen för rohingyer i Myanmar och i Bangladesh och kring grundorsakerna i Myanmar,
FN:s råd för de mänskliga rättigheterna inrättades 2006 för att ersätta den tidigare kommissionen för mänskliga rättigheter. Rådet består av 47 röstande medlemsstater. Övriga FN-stater deltar som observatörer. Sverige är inte medlem i rådet men deltar aktivt som observatör i rådets arbete genom förhandlingar, anföranden och som medförslagsställare till resolutioner. På dagordningen för den rådssession som nu inleds står bland annat MR-situationer i enskilda länder, till exempel i Iran och i Myanmar, och en rad tematiska frågor som barnets rättigheter, religionsfrihet, tortyr med mera.

Presskontakt

Magnus Nilsson
Politiskt sakkunnig åt utrikesminister Margot Wallström
Mobil 0703 59 23 32

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.