Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

500 miljoner kronor till kommuner och landsting

Publicerad

På regeringens uppdrag fördelar nu Arbetsförmedlingen totalt 500 miljoner kronor till kommuner och landsting som tagit ett särskilt ansvar för att anställa personer långt ifrån arbetsmarknaden. Fördelningen är i huvudsak baserad på antalet tillsatta extratjänster i förhållande till befolkningen i varje län.

Att minska långtidsarbetslösheten och stärka nyanländas etablering är en högt prioriterad fråga för regeringen. I budgetpropositionen för 2018 avsatte regeringen 500 miljoner kronor med syfte att uppmuntra fler kommuner och landsting att via extratjänster anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Modellen med extratjänster infördes i november 2015 och ger möjlighet till full subvention av lönen samt de lagstadgade arbetsgivaravgifterna i 12 månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare ett år.

Extratjänster finns i dag inom skolan, äldrevården, barnomsorgen och sjukvården. Sedan juli 2017 har det även funnits möjlighet att anställa personer inom kulturell verksamhet, ideella föreningar och trossamfund. Det totala antalet extratjänster i Sverige uppgår enligt den senaste statistiken till drygt 13 000, varav 11 000 finns i kommunerna.

- Genom extratjänster ges verksamheter inom välfärden möjlighet att ta in en extra resurs som kan stötta och avlasta, till exempel inom äldreomsorgen. Vi skapar vägar till arbete för fler samtidigt som vi stärker välfärden. Rekryteringsbehoven är stora inom till exempel vård och omsorg och en extratjänst kan vara en bra väg in för den som i framtiden vill bli undersköterska eller vårdbiträde, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

De medel som nu betalas ut baseras i huvudsak på Arbetsförmedlingens redovisning av antalet anställda med extratjänst i kommuner och landsting per den 31 december 2017. Beloppen är kopplade till en beräkningsmodell som i korthet baseras på befolkningsstorleken i varje län.

Fördelningen ser ut enligt tabellen nedan. Beloppen summerar utbetalningen till kommunerna i respektive län.

Län Belopp i kronor Antal extratjänster
per den 31/12 2017
Antal extratjänster
per den 28/2 2018
Stockholm 50 177 467 904 1 095
Uppsala 15 228 112 320 364
Södermanland 14 016 524 295 353
Östergötland 20 857 668 503 569
Jönköping 16 548 476 341 372
Kronoberg 10 266 471 250 303
Kalmar 10 620 664 187 209
Gotland 2 822 092 58 55
Blekinge 7 935 526 176 194
Skåne 60 633 731 1231 1421
Halland 10 778 865 175 195
Västra Götaland 75 583 650 1672 1831
Värmland 16 454 957 482 532
Örebro 16 258 650 431 466
Västmanland 13 344 012 295 318
Dalarna 15 093 178 394 442
Gävleborg 23 115 471 912 1109
Västernorrland 13 635 964 360 398
Jämtland 6 719 027 162 202
Västerbotten 13 772 709 339 363
Norrbotten 11 136 787 252 292

Landstingen omfattade 276 tjänster den 31 december 2017 och tilldelas totalt 75 miljoner kronor.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.