Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Anna Ekström i OECD-möte om läraryrket

Publicerad

22-23 mars deltar gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström i OECD-konferensen The International Summit on the Teaching Profession i Lissabon, Portugal.

The International Summit on the Teaching Profession (ISTP) är en internationell mötesplats för debatt och erfarenhetsutbyte i syfte att stärka läraryrket. Här tar politiker och fackföreningsledare del av statistik och aktuell forskning, och diskuterar utmaningar och prioriteringar. Årets tre stora huvudteman är skolan i centrum av samhället, framtidens pedagogik samt lärarnas välbefinnande, självförtroende och effektivitet.

Vid sidan av konferensen kommer Anna Ekström att ha bilaterala möten med utbildningsministrar från Skottland och Prince Edward Island i Kanada.

För mer information – kontakta Helena Paues.

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Telefon (växel) 08-405 10 00