Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Bättre förutsättningar för nyanlända elever samt förändringar för förskolechefer och fritidspedagoger – förslagen överlämnas till riksdagen

Publicerad

Regeringen har tidigare presenterat förslagen i lagrådsremissen Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas. Nu överlämnas förslagen i en proposition till riksdagen.

Regeringen vill att fler nyanlända elever som har tagits emot inom skolväsendet i högstadiet ska bli behöriga till gymnasieskolans nationella program. Därför föreslår regeringen att dessa elever bland annat ska få en individuell studieplan, studiehandledning på modersmålet och möjlighet till en anpassad timplan.

– Alla nyanlända som behöver det ska få rätt till studiehandledning och en tydlig studieplan, så att de har en ärlig chans att nå grundskolans krav. Vi behöver bryta ojämlikheten om Sverige ska ha fortsatt stigande kunskaper, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

I samma proposition föreslår regeringen att förskolechefen ska benämnas rektor. Enligt förslaget ska rektorer för förskola gå en obligatorisk befattningsutbildning, precis som rektorer i övriga delar av skolväsendet.

– Sverige har världens kanske starkaste förskola, men likvärdigheten brister. Regeringen investerar i mindre barngrupper, stärkt rätt till utveckling för förskollärare och tydliggör nu också ledarskapets avgörande roll, säger Gustav Fridolin.

Ett annat förslag i propositionen är att fritidspedagoger som bedriver undervisning i fritidshemmet inte längre ska undantas från kravet på legitimation och behörighet.

– Krav på legitimation och behörighet är viktigt både för kvaliteten i undervisningen och för yrkets status och attraktivitet. Det är märkligt att fritidspedagoger inte var med i legitimationsreformen från början, säger Gustav Fridolin.

Mer information om förslagen i propositionen finns i tidigare pressmeddelanden.

Presskontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.