Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Exporten ökar i alla län 2017

Publicerad

Under 2017 ökade exporten i alla Sveriges 21 län. Det är första gången under 2000-talet. Totalt uppgick Sveriges varuexport till 1 307 miljarder kronor under helåret 2017, en ökning med 10 procent från 2016.

Utrikesdepartementets länsvisa export- och importsiffror påvisar intressanta mönster, utvecklingstrender och skillnader mellan länen.

- Vi kan bland annat se att Stockholm, Västra Götaland och Skåne tillsammans svarade för merparten av Sveriges export, men det är relevant att understryka att faktiskt alla län har export och är viktiga kugghjul i den svenska utrikeshandeln som bidrar till jobb, tillväxt och välfärd, säger Ann Linde, EU- och handelsminister.

Regeringen bedriver en politik för att hela landet ska växa. Under 2017 ökade exporten i alla Sveriges 21 län.

- Det är otroligt kul och också ett kvitto på att regeringens politik ger resultat, säger Ann Linde.

I Utrikesdepartementets siffror framgår att exportsammansättningen varierar mellan länen. I Uppsala län svarar kemiska varor och läkemedel för lejonparten av den totala exporten, medan till exempel Västernorrlands export till stor del utgörs av trä- och pappersprodukter.

- Siffrorna är mycket intressanta och illustrerar att Sverige är ett innovativt land som ligger i framkant inom många områden, säger Ann Linde.

Presskontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00