Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

FN:s generalsekreterare och säkerhetsrådet möts i Sverige

Publicerad

FN:s generalsekreterare António Guterres kommer i april att hålla sitt årliga informella arbetsmöte med FN:s säkerhetsråd i Sverige. Mötet hålls på Dag Hammarskjölds gård Backåkra i Skåne. Det här är första gången som detta årliga arbetsmöte sker utanför USA. Mötet kommer att handla om framtiden för FN:s fredsfrämjande arbete – hur FN:s fredsbevarande insatser kan stärkas och effektiviseras.

- Mötet kommer att hållas på Backåkra, i Dag Hammarskjölds anda. Det är väldigt positivt att mötet kan ske i Sverige, inte minst mot bakgrund av vår långa tradition av att verka för konfliktförebyggande och för fredliga lösningar på konflikter, säger utrikesminister Margot Wallström.

Generalsekreteraren gör ett längre besök i Sverige och kommer även att ha överläggningar med statsministern samt hålla den så kallade Dag Hammarskjöldföreläsningen som arrangeras av Uppsala universitet och Dag Hammarskjöldfonden.

Mer information om datum, program samt pressinformation kommer att publiceras närmare mötet. En pressbriefing inför mötet kommer att hållas 18 april (uppdatering 10 april : pressträff utgår).

Bakgrund

Dag Hammarskjölds gård Backåkra återinvigs den 28 mars. Backåkra har renoverats med syfte att fungera som en mötesplats inom områden som låg Dag Hammarskjöld varmt om hjärtat, såsom internationellt samarbete, fredsforskning, miljö och mänskliga rättigheter.

Dag Hammarskjöld tog som FN:s generalsekreterare initiativ till FN:s första fredsbevarande insats med beväpnad trupp. Fredsbevarande insatser är fortfarande är ett av FN:s mest kraftfulla verktyg och bärande tema vid arbetsmötet.

Presskontakt

Kommunikationsenheten (UD KOM), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Kommunikationsenheten (UD KOM), Utrikesdepartementet, via registrator