Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Förslag om mer tryggt och hållbart pensionssystem nu till Lagrådet

Publicerad

Förvaltare och fonder som vill finnas inom premiepensionssystemet kommer snart behöva underställa sig en rad nya krav, som nu överlämnas i en remiss till Lagrådet. Syftet med förslagen från Pensionsgruppen är att göra premiepensionssystemet både mer tryggt och mer hållbart i väntan på att ett upphandlat fondtorg är på plats

- Nu tar vi nästa steg för att göra premiepensionssystemet mer tryggt och hållbart. Det är ett omfattande paket som kommer stänga ute oseriösa fondförvaltare och gör Sverige världsledande på klimatomställning av pensionssystemet, säger konsument- och finansmarknadsminister Per Bolund.

I lagrådsremissen föreslås bl.a. att fondförvaltare ska uppfylla krav på hållbarhetsarbete, verksamhetshistorik, avkastningshistorik och minsta tillåtna förvaltat kapital för att få erbjuda fonder på fondtorget. Dessutom ska det införas ett förbud mot marknadsföring och försäljning av produkter på premiepensionsområdet via telefon. De partier som står bakom pensionssystemet och därför ingår i Pensionsgruppen har ställt sig bakom lagrådsremissen.

- Vanligt folk förtjänar en bra pension och en trygg ålderdom. Premiepensionen har länge haft problem och snarare skapat otrygghet. Därför har vi beslutat att på kort sikt skärpa kraven och på längre sikt skapa ett helt nytt, tryggt och upphandlat premiepensionssystem. Spararnas trygghet ska vara i fokus, inte fondbolagens, säger Annika Strandhäll, socialminister och ordförande i Pensionsgruppen.

I endast ett fall har Pensionsgruppen valt att inte gå vidare med ett krav. Det gäller förslaget om att Pensionsmyndighetens ägarandel får uppgå till maximalt 50 procent av fondkapitalet.

- Det visade sig att kravet riskerade att slå mot större seriösa aktörer och fonder som var tydligt anpassat för pensionssparande, säger Per Bolund.

Förslagen om egenhändigt undertecknande och förbudet mot marknadsföring och försäljning via telefon ska träda i kraft den 1 juli 2018. Övriga förslag ska träda i kraft den 1 november 2018. Åtgärderna är tänkt att gälla övergångsvis för att göra nuvarande fondtorg mer tryggt.

Nästa steg – ett upphandlat fondtorg

Pensionsgruppen har även tagit ställning för en större förändring av premiepensionssystemet genom en övergång till ett upphandlat fondtorg. Övergripande principer för detta slogs fast i december 2017 i Pensionsgruppens överenskommelse om långsiktigt höjda och trygga pensioner. Regeringen kommer inom kort presentera en utredning vars syfte är att ta fram förslag på ett tryggt, kontrollerat och professionellt upphandlat fondtorg.

Presskontakt

Anna Söderström
Tf. pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Mobil 072-532 17 13
e-post till Anna Söderström, via registrator
Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.