Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag till stärkt konsumentskydd vid försäljning av försäkringar

Publicerad

Regeringen har idag överlämnat en lagrådsremiss med förslag till nya regler för distribution av försäkringar. Det nya omfattande regelverket kommer att leda till större trygghet och tydlighet för alla kunder på försäkringsmarknaden. Det kommer att drabba oseriösa försäkringsförmedlare hårt.

Den nya lagen föreslås dels för att genomföra EU-direktivet om försäkringsdistribution, dels för att åtgärda specifika problem som förekommer på den svenska försäkringsmarknaden. Det nya regelverket är omfattande. Bland förslagen finns krav på kunskap och kompetens hos försäljare, olika bedömningar som ska göras före försäljningen av försäkringar, tydligare och mer utförlig information till kunder samt vissa begränsningar när det gäller provisioner och andra tredjepartsersättningar.

Regelverket innehåller även särskilda krav som gäller vid distribution av s.k. försäkringsbaserade investeringsprodukter (bl.a. depå- och fondförsäkringar). Finansinspektionen får också utökade tillsyns- och sanktionsmöjligheter.

- Tyvärr har många kunder blivit pålurade oskäligt dyra lösningar paketerade som försäkringar, säger konsument- och finansmarknadsminister Per Bolund. Försäljarna har haft låga krav på sig och inte haft konsumentens bästa i åtanke. Många konsumenter har nog inte varit medvetna om vilka dyra lösningar de köpt. Det är en oacceptabel situation som vi nu vill råda bot på.

Förslaget innebär att det i svensk rätt ställs upp strängare krav än i försäkringsdistributionsdirektivet när det gäller rådgivning grundad på en personlig och opartisk analys. Det innebär att en försäkringsdistributör som har informerat kunden om att den ger sådan rådgivning inte får lämna råd om egna produkter eller ta emot provisioner. Ett kryphål täpps också till som möjliggjort för oseriösa förmedlare att undgå ingripande från Finansinspektionen. Vidare föreslås krav på allmän lämplighet, förbud mot viss marknadsföring och vissa provisioner samt särskilda regler vid distribution av pensionsförsäkringar som är exponerade mot marknadsvolatilitet (bl.a. pensionsförsäkringar i form av depå- och fondförsäkringar).

Den nya lagen om försäkringsdistribution föreslås träda i kraft den 1 oktober 2018.

Presskontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Tord Gransbo
Departementsråd/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 14 91
e-post till Tord Gransbo, via registrator
Peter Sjöberg
Kansliråd/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 94 21
e-post till Peter Sjöberg, via registrator

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.