Innehållet publicerades under perioden

-

Förslagen om gymnasieskolan överlämnas till riksdagen

Regeringen överlämnar nu två propositioner till riksdagen för att höja kvaliteten och öka genomströmningen i gymnasieskolan.

Propositionen En gymnasieutbildning för alla innehåller förslag för att förbättra övergången från introduktionsprogram till nationellt program samt insatser för att fler elever ska ta en gymnasieexamen. Regeringen tydliggör bland annat att alla gymnasieelever som behöver ska få stöd i utbildningen i dess helhet, och att rektorn ska få ett tydligare ansvar att utreda frånvaro. Ett annat förslag är att alla elever på introduktionsprogrammen ska ha rätt till en undervisningstid på i genomsnitt 23 timmar per vecka.

I propositionen Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program, föreslår regeringen att yrkesprogrammen ska utökas till 2 700 eller 2 800 poäng för att innehålla de kurser som krävs för grundläggande behörighet till högre utbildning utan att minska de viktiga yrkeskurserna. Eleven har möjlighet att välja bort kurser för grundläggande behörighet. I samma proposition föreslår regeringen att ett estetiskt ämne ska ingå i alla nationella program i gymnasieskolan.

Mer information om förslagen i propositionerna finns i tidigare publicerade pressmeddelanden.

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Telefon (växel) 08-405 10 00