Helene Hellmark Knutsson besöker kabelföretag i Kronobergs län

Fredagen den 23 mars besöker Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Alstermo. Syftet med resan är att besöka kabelföretaget Amokabel som har projekt för att få nyanlända i jobb samt samarbeten kring praktikplatser och examensarbeten för ingenjörer.

Tid:
Plats: Kabelvägen 5, Alstermo

Amokabel ägs av Jan och Erlands stiftelse. Stiftelsen delar ut stipendier för att främja olika områden för boende och verksamma i Småland. Målet är bland annat att hjälpa regionens ungdoms- och idrottsverksamhet samt lämna bidrag eller stipendium för utbildning och kompetensutveckling.

Tid för intervju finns – vänligen kontakta Sam Assadi.

Kontakt

Sam Assadi
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-538 13 43
e-post till Sam Assadi