Ibrahim Baylan talar om civilsamhällets och näringslivets roll i klimatomställningen

Den 8 mars inledningstalar samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan på ett seminarium om vad icke-statliga organisationer och företag kan göra för att skynda på klimatomställningen och för att nå målen i Agenda 2030.

Kontakt

Sami Mashial
Pressekreterare hos samordnings- och energi­minister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-144 17 03
e-post till Sami Mashial, via registrator