Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Lena Hallengren ny barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Publicerad

Lena Hallengren har i dag utsetts till ny barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Lena Hallengren var biträdande utbildningsminister, med ansvar för förskola, ungdomsfrågor och vuxnas lärande mellan 2002 till 2006.

Hon har sedan dess haft flertalet ledande poster i riksdagen. Under förra mandatperioden var hon vice ordförande i socialutskottet och socialdemokraternas talesperson i socialpolitiska frågor, med ansvar för bland annat sjukvård, äldreomsorg och funktionshinderspolitik.

Hon har suttit i riksdagen sedan 2006 och har varit ordförande i flera utskott nu närmast ordförande i utbildningsutskottet.

Presskontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00