Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Mångmiljardbelopp att spara genom att förebygga våldsamma konflikter visar svenskfinansierad studie från FN och Världsbanken

Publicerad

Våldsamma konflikter världen över orsakar enormt mänskligt lidande, men ger också omfattande ekonomiska konsekvenser. En ny studie från FN och Världsbanken, Pathways for Peace, visar att våldsamma konflikter innebär ett tapp för världens samlade BNP med 13,3 procent per år. Enligt studien kan satsningar på konfliktförebyggande åtgärder innebära besparingar på mellan 5-70 miljarder dollar per år.

– Studien visar tydligt vikten av konfliktförebyggande åtgärder. Samtidigt lyfter den fram att det krävs en kombination av diplomati, medling, utvecklingssamarbete och säkerhetsfrämjande insatser för att förhindra att våldsamma konflikter bryter ut. Det är också slutsatser vi kan dra från vårt arbete som medlem i FN:s säkerhetsråd, säger utrikesminister Margot Wallström.

Pathways for Peace, som lanseras på onsdagen i Stockholm, är den första gemensamma studier som FN och Världsbanken genomfört tillsammans om konfliktförebyggande. De två rapportförfattarna, Alexandre Marc från Världsbanken och Jago Salmon från FN, pekar på flera orsaker till det stora antalet våldsamma konflikter världen över. Att förvägra människor möjlighet att påverka utvecklingen i ett samhälle, eller människors rätt till naturresurser, säkerhet och rättvisa nämns som några av huvudorsakerna.

– FN och Världsbankens slutsatser stämmer väl med den strategi för hållbar fred som den svenska regeringen beslutade om förra året. Framgångsrikt konfliktförebyggande arbete kan frigöra resurser för fattigdomsbekämpning och ökad välfärd i utsatta delar av världen. Multilaterala organ som FN och Världsbanken spelar en nyckelroll i det arbetet, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Lanseringen av rapporten Pathways for Peace kommer att ske på onsdag den 14 mars klockan 15.30-17.00 i Utrikesdepartementets pressrum. Vid lanseringen kommer rapportförfattarna Alexandre Marc och Jago Salmon, liksom Utrikesdepartementets kabinettsekreterare Annika Söder och statssekreterare Ulrika Modéer, att delta.

Journalister som är intresserade av att delta vid lanseringen ska anmäla sig [email protected] senast onsdag den 14 mars klockan 12.00.

Studien Pathways for Peace kan laddas ned via www.worldbank.org.

Presskontakt

Anders Maxson
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.