Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Mer fokus på läkemedel på ditt apotek

Publicerad

Regeringen vill höja kvaliteten och säkerheten på apoteksmarknaden. I en proposition till riksdagen förslås därför att apotekens grunduppdrag förtydligas, bland annat ska läkemedel och läkemedelsanvändning vara i fokus för verksamheten, inte annan försäljning. Apotekens huvuduppgift är att kunden ska få sina mediciner snabbt och den rådgivning som ges ska hålla hög kvalitet.

– Oavsett vem du är eller var du bor ska du få snabb tillgång till de läkemedel du behöver och kunna förvänta dig rådgivning av högsta kvalitet. Därför stärker vi upp kraven på kompetens och förtydligar kraven på kompetensutveckling. Vi föreslår även en skärpning för att korta onödig väntetid och öka tillgången på läkemedel i hela landet, säger socialminister Annika Strandhäll.

Enligt regeringens förslag ska läkemedel som beställs av öppenvårdsapotek för en enskild kund före klockan 16 en helgfri dag levereras till apoteket senast nästa helgfria dag före klockan 16. Apoteken får också lagstadgad rätt att returnera receptbelagda läkemedel, vilket ska leda till att fler apotek har fler läkemedel i butik.

För att säkerställa att den rådgivning som ges på apoteken håller en hög kvalitet föreslår regeringen också en skärpning av kompetenskraven.

– När du går in på ett apotek ska du ha rätt att förvänta dig rådgivning av hög kvalitet. Därför stärker vi upp kraven på kompetens och förtydligar kraven på kompetensutveckling, säger socialminister Annika Strandhäll.

Regeringen föreslår i lagförslaget bland annat att:

• apotekens grunduppdrag förtydligas i lag, för att förtydliga att läkemedel och läkemedelsanvändning ska vara i fokus för verksamheten. Inte annan försäljning.

• huvudregeln blir att information och rådgivning ska lämnas av farmaceut. Även andra uppgifter vid expedieringen ska utföras av en farmaceut, om de har särskild betydelse för en säker hantering och användning av läkemedel. Läkemedelsverket får besluta om vilka andra uppgifter detta är och om undantag från huvudregeln.

• krav ställs på läkemedelsleverantörer att leverera läkemedel till apoteken så att 24-timmars regeln kan uppfyllas, vilket nu enbart gäller för apoteken.

• apoteken får laglig rätt att returnera receptbelagda läkemedel, det kommer göra att fler apotek har dem på lager och recept kan lämnas ut snabbare.

• att krav införs på yrkeserfarenhet, utbildning och inflytande för att vara läkemedelsansvarig (LMA).

• apotekspersonal ska ges den kompentensutveckling som krävs för att öka kvaliteten och säkerheten i apotekens verksamhet.

• en översyn görs om vem som får äga apotek och apotekens möjligheter att äga och samarbeta med vårdtjänstföretag, för att möta utvecklingen av nya tjänster och samarbeten som skett på apoteksmarknaden.

• öppna möjligheten till apoteksombud för fler aktörer än Apoteket AB.

Ändringarna som rör förtydligandet av grunduppdraget, leverans- och tillhandahållandeskyldigheterna, information och rådgivning, den läkemedelsansvariges inflytande över verksamheten samt vissa definitioner föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018. Övriga ändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2019, med undantag för kravet på farmaceutisk kompetens och farmaceutens ansvar i samband med service i butik som ska träda i kraft den 1 juli 2020.

Publicering av propositionen

När propositionen är lämnad till riksdagen kommer den att publiceras här på webbplatsen. Det sker vanligtvis tisdagen efter regeringssammanträdet.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.