Näringsminister Mikael Damberg diskuterar växande besöksnäring tillsammans med branschen

På det femte dialogforumet, torsdagen den 8 mars, ska närings- och innovationsminister Mikael Damberg och representanter från besöksnäringen diskutera förslagen i betänkandet om en sammanhållen politik för en växande besöksnäring.

-Jag ser väldigt mycket fram emot att ta del av vad företrädarna för denna viktiga och växande näring har att säga om hur vi ytterligare kan stärka besöksnäringen i Sverige med utgångspunkt i utredningens betänkande, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

För att skapa bättre förståelse för hur besöksnäringens utmaningar ser ut, och vad som behövs för att möta dem bjuder närings- och innovationsministern halvårsvis in företrädare för besöksnäringen till ett återkommande möte, dialogforum.

Temat för mötet är förslagen i betänkandet Ett land att besöka – en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring (SOU 2017:95), som överlämnades till regeringen i december 2017. På dialogforumet kommer betänkandet att diskuteras och de inbjudna företrädarna för besöksnäringen får en möjlighet att ge sina synpunkter. Betänkandet är ute på remiss till 6 april.

Besöksnäringen fortsätter att växa över hela Sverige och är en viktig motor för tillväxt, jobbskapande och integration. Under 2017 ökade antalet övernattningar med två procent jämfört med året innan. Utländska övernattningar i Sverige ökade totalt med 4 procent, medan svenska övernattningar ökade med 1 procent jämfört med 2016. (Siffrorna kommer från Tillväxtverket och avser 2017. De presenterades i februari 2018.)

I Sverige är cirka 169 000 personer sysselsatta i besöksnäringens företag. Besöksnäringen utgör också en allt större del av den svenska exporten. Turismens exportvärde ligger på 120 miljarder kronor, vilket kan till exempel jämföras med järn och stålexporten som under 2016 uppgick till 51 miljarder kronor. (Siffrorna kommer från Tillväxtverket och avser 2016. De presenterades i juni 2017 och nya siffror väntas sommaren 2018.)

Kontakt

Emelie Schröder
Politiskt sakkunnig hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon 08-405 22 40
Mobil 072-559 68 37
e-post till Emelie Schröder