Peter Eriksson har entledigats, minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nu ökar trycket på kommunerna att hålla handläggningstiderna

Publicerad

Regeringen föreslår idag den 21 mars i en proposition till riksdagen att det ska införas ett system med avgiftsreduktion för sökande när tidsfristen för handläggningsärenden om bygglov, förhandsbesked och startbesked överskrids. Ändringarna i plan- och bygglagen ska leda till effektivare byggande.

Var femte kommun i Sverige klarar inte av att hålla handläggningstiderna för bygglov, och var sjätte kommun klarar inte tidsfristen för anmälningsärenden. Regeringen föreslår därför att ett system med en reduktion på 1/5 av handläggningsavgiften för varje försenad vecka. Reduktionen ska också gälla vid ansökan om rivningslov, marklov, förhandsbesked och anmälan. Ändringarna ska börja gälla från och med den 1 januari 2019.

- Det är rimligt att den som drabbas av att kommunerna inte klarar kraven på handläggningstider när det gäller bygglovsärenden blir kompenserad för dröjsmålet. Detta ger även kommunerna vidare incitament att hålla sig inom ramen för gällande tidsfrist, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Presskontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00