Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ny teknik ska möjliggöra en modern taxinäring med sund konkurrens

Publicerad

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att det ska införas en ny taxikategori. Den nya kategorin öppnar för nya tekniska lösningar och affärsmodeller utan att försämra möjligheterna till skattekontroll eller skydd för konsumenter och arbetstagare.

-Taxitrafik är en viktig del av det svenska transportsystemet. Vi kan se att nya tekniska lösningar och affärsmodeller har dykt upp inom taxinäringen. Det är då viktigt att vi har tydliga regler som säkerställer en sund konkurrens samt trygghet för kunden och arbetstagaren – samtidigt som vi bejakar den tekniska utvecklingen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Förslaget innebär att innehavare av taxitrafiktillstånd får välja mellan att ansluta fordon till en av två olika taxikategorier. Det nuvarande systemet, med krav på taxameter och redovisningscentral, kommer att finnas kvar. Lagändringarna gör att regeringen kommer att ta bort dagens möjlighet till dispens från kravet på taxameter. I och med att möjligheten till dispens tas bort får Skatteverket bättre möjligheter att kontrollera alla taxiföretag, vilket i sin tur skapar förutsättningar för en sund konkurrens inom yrkestrafiken.

I den nya kategorin finns istället krav på teknisk utrustning i fordonen och hos beställningscentralerna. Varje taxifordon i denna kategori ska vara anslutet till en eller flera beställningscentraler för taxitrafik som tar emot och fördelar köruppdrag. Centralen ska också samla in, lagra och på begäran lämna uppgifter till Skatteverket för skattekontroll. I den nya kategorin ska kundens beställning alltid ske till en beställningscentral och kunden ska ges ett fast pris innan resan påbörjas. För chauffören och taxiföretaget gäller samma krav på taxiförarlegitimation och taxitrafiktillstånd i båda kategorier.

Regeringen föreslår att reglerna om att beställningscentralerna ska kunna få tillstånd ska träda i kraft den 1 september 2020 och resterande regler den 1 januari 2021.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth och pressamordnare på Infrastrukturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00