Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Nytt mediestöd ska stärka lokal journalistik i hela landet

Publicerad

Regeringen har idag överlämnat propositionen Journalistik i hela landet till riksdagen. Regeringen föreslår bland annat nya former av mediestöd som ska stärka lokal journalistik i delar av landet som har begränsad eller ingen medial bevakning. Regeringen vill också höja stödnivåerna för distributionsstödet och driftsstödet för vissa dagstidningar.

- Nu tar vi ett konkret och tydligt steg för att värna den betydelsefulla lokala journalistiken. Med de nya stödformerna som regeringen nu föreslår får Sverige ett mer modernt mediestöd, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

I propositionen Journalistik i hela landet föreslås nya former av teknikneutralt mediestöd, som syftar till att stärka demokratin genom att främja allmänhetens tillgång till nyhetsförmedling i hela landet via en mångfald av allmänna nyhetsmedier:

  • Stöd för lokal journalistik i områden som saknar eller har svag journalistisk bevakning. Detta stöd ska kunna sökas av alla typer av nyhetsmedier.
  • Ett utvidgat innovations- och utvecklingsstöd som ska kunna sökas av alla typer av nyhetsmedier. Stödet ska betona innovation och successiv rörelse mot högre grad av utveckling.

Presstödet förlängs och stöden höjs

Regeringen föreslår också höjningar av stödnivåerna för distributionsstödet med 50 %, och en höjning av driftsstödet med 10 % för tidningar som kommer ut minst tre gånger i veckan. Samtidigt föreslås en förlängning av den nuvarande presstödsförordningen.

Förändringarna behöver godkännas av Europeiska kommissionen innan de kan träda i kraft.

Ansökningar om de nya stödformerna ska prövas av presstödsnämnden vid Myndigheten för press, radio och tv. Nämnden föreslås byta namn till mediestödsnämnden för att bättre reflektera dess bredare uppdrag.

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.