Pressinbjudan till hearing om läget i förberedelserna för Storbritanniens EU-utträde

Tid:
Plats: Rosenbads konferenscenter, Rosenbad 4, Stockholm

Inpassering för media sker via Kopparporten i Rosenbad klockan 13.15-13.30. Medtag presslegitimation.

Drygt ett år återstår till det brittiska utträdet ur EU den 29 mars 2019. Det är viktigt att regeringen och näringslivet har en likartad syn på de utmaningar som brexit kommer att innebära. Förhandlingarna mellan EU och Storbritannien är också på väg in i en mera framtidsinriktad fas och det sätter fokus på de specifika intressen som Sverige har när det gäller EU:s nya relation med Storbritannien.

Regeringskansliet, Svenskt Näringsliv, Företagarna och Svenska Bankföreningen ordnar därför ett samtal för att belysa var vi är i våra förberedelser och de bedömningar och prioriteringar vi gör.

En analytisk ram ges av Kommerskollegium som ska presentera den analys av svenska handelsintressen som kollegiet gör på regeringens uppdrag.

Anmälan: Senast den 6 mars till dan.lundqvist.dahlin@regeringskansliet.se

Program

13.30 EU- och handelsminister Ann Linde inledningstalar om regeringens brexitarbete.

13.50 Presentation av Kommerskollegiums analys av svenska intressen i kommande handelsförhandling.

14.00 Företagens konkreta utmaningar med brexit: tre fallstudier.

14.15 Paneldiskussion med Carola Lemne, Svenskt Näringsliv, Hans Lindberg, Svenska Bankföreningen, Günther Mårder, Företagarna samt statssekreterarna i Regeringskansliets styrgrupp för brexit.

Samtalsledare: Hans Dahlgren, statssekreterare

Kontakt

Dan Lundqvist Dahlin
Pressekreterare hos statsminister Stefan Löfven
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-553 66 29
e-post till Dan Lundqvist Dahlin
Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Mobil 072-708 16 27
e-post till Darina Agha