Pressinbjudan: Ylva Johansson tar emot delbetänkande från Utredningen för hållbart arbetsliv över tid

Tisdag den 27 mars tar arbetsmarknads- och etableringsministern emot delbetänkandet Tid för utveckling från Utredningen för hållbart arbetsliv över tid. Delbetänkandet överlämnas av särskilde utredaren Anders Wallner.

Tid:
Plats: Pressrummet, Rosenbad

Inpassering sker via Kopparporten från 9.30. Anmälan sker till presskommunikatör Jesper Lindberg. Ta med presslegitimation.

Den moderna arbetsmarknaden ställer höga krav på flexibilitet och omställning. Samtidigt behövs ett starkt skydd för arbetstagare, en bättre matchning för att klara kompetensförsörjningen samt ökad ekonomisk jämlikhet mellan kvinnor och män.

Mot denna bakgrund såg regeringen i maj 2017 ett behov av att låta en särskild utredare se över ett antal frågor gällande arbetstid och ledighet. Syftet med utredningen är att skapa ett mer hållbart och jämlikt arbetsliv, med minskad risk för ohälsa och arbetslöshet.

Vid pressträffen presenterar utredaren Anders Wallner utredningens delbetänkande. Den avslutas sedan med kommentarer från Ylva Johansson.

Pressträffen sänds live på regeringen.se.

Kontakt

Jesper Lindberg
Presskommunikatör, Arbetsmarknadsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00