Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Regeringen avser skrota över fem miljoner ton utsläppsutrymme

Publicerad

Regeringen avser att skrota drygt fem miljoner ton utsläppsutrymme som en klimatåtgärd. Ärendet kommer upp på regeringssammanträdet i morgon. Fem miljoner ton motsvarar hälften av Sveriges årliga utsläpp från biltrafiken. Totalt under mandatperioden kommer regeringen att skrota ett utrymme som motsvarar två års totala utsläpp i Sverige.

I morgon väntas regeringen fatta ännu ett beslut om att annullera utsläppsutrymme som en klimatåtgärd. Utrymmet har skapats genom svenska klimatinsatser för lägre utsläpp i utvecklingsländer.

Under innevarande mandatperiod har regeringen skrotat ett sammanlagt utsläppsutrymme på ca 106 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Utsläppsutrymmet motsvarar två års totala utsläpp från Sverige (som under 2016 var ca 52,9 miljoner ton).

Skrotningen innebär att Sverige har skapat klimatnytta på två fronter: dels genom projekten utomlands och dels genom att regeringen förbinder sig att inte tillgodoräkna sig utrymmet i arbetet med att nå de nationella målen. De internationella insatserna har främst varit klimatprojekt som till exempel elproduktion i Brasilien och bioenergiprojekt i Indien. Projekten har genomförts under det så kallade Kyotoprotokollet.

− Sverige gör en viktig insats genom att bidra till utsläppsminskningar och klimatomställning i andra länder. Regeringen anser dock att Sverige ska nå sina mål med nationella utsläppsminskningar och fortsätter att skrota internationella utsläppsenheter som en klimatåtgärd, säger klimatminister Isabella Lövin.

I arbetet med att nå de nationella klimatmålet 2020 kan regeringen välja att på hemmaplan tillgodoräkna sig utsläppsutrymmen som internationella insatser bidragit till eller att skrota dessa utsläppsutrymmen, vilket ger större klimatnytta. När regeringen nu kommer att skrota utrymmena krävs att Sverige når de nationella klimatmålet till 2020 genom nationella insatser, vilket man är på god väg att göra. Därför kan de internationella utsläppsenheterna istället skrotas. Den klimatnytta som Sveriges internationella insatser har åstadkommit används på så sätt inte för att täcka utsläpp i Sverige och utsläppsutrymmet säljs inte heller till andra länder.

Presskontakt

Maud Larsen
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.