Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen beslutar om stöd till ElectriFI

Publicerad

Regeringen fattar idag beslut om att bidra med 50 miljoner kronor till EU-kommissionens initiativ ElectriFI, som verkar för att främja tillgången till förnybar energi i utvecklingsländer.

- Människors tillgång till energi är avgörande för att bekämpa fattigdomen i världen, samtidigt som energisektorn står för en stor del av utsläppen av växthusgaser. Ökad tillgång till energi måste därför ske genom ökad tillgång till förnybar energi och energieffektivisering. Här spelar initiativ som ElectriFI en viktig roll, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

ElectriFI har som mål att stödja investeringar som ökar tillgången till moderna, prisvärda och hållbara energitjänster för människor i utvecklingsländer, särskilt på landsbygden. Initiativet genomförs globalt, men med fokus på Afrika där behovet bedöms vara som störst. Särskild tonvikt läggs på småskaliga, decentraliserade energilösningar.

Genom sina investeringar bidrar ElectriFI till att projekt och företagsmodeller som syftar till att främja hållbar energitillgång kan mogna och dra till sig privata investerare. ElectriFI är en innovativ mekanism för att frigöra, påskynda och ge hävstångseffekt för privata investeringar som bidrar till projektens långsiktiga fortlevnad.

Sverige stödjer indirekt verksamheten genom det svenska EU-bidraget, men bilateralt stöd möjliggör för ElectriFI att öka sina investeringar vilket har potential att bidra till såväl ökad energitillgång som förnybara energisystem och energieffektivisering i linje med svenska prioriteringar. Ett bidrag skapar även förutsättningar för Swedfund att öka sitt engagemang i ElectriFI. Därför väljer regeringen att under budgetåret 2018 ge ett stöd om 50 miljoner kronor.

- Jag är glad att vi genom bidraget till ElectriFI bidrar till genomförandet av Agenda 2030 och dess mål att åstadkomma hållbar energi för alla, säger Isabella Lövin.

ElectriFI

Den nuvarande investeringsportföljen i ElectriFI uppgår till nära 30 miljoner euro och ytterligare investeringar till ett värde av 100 miljoner euro bereds för närvarande. Dessa investeringar antas kunna resultera i 452 000 nya uppkopplingar till elektricitet, 88 MW ny elproduktionskapacitet i förnybar energi och en minskning av ca 200 000 ton koldioxidekvivalenter per år.

Kontakt

Maud Larsen
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00