Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, från den 1 oktober är han socialförsäkringsminister.

Civilminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen föreslår att kommuner lättare ska kunna samverka genom avtal

Publicerad

I en proposition som överlämnats till riksdagen idag föreslår regeringen en generell rätt till avtalssamverkan för kommuner och landsting. Förslaget innebär att kommuner och landsting kan komma överens om att utföra uppgifter åt varandra.

- Att förenkla möjligheterna till kommunal samverkan är ett viktigt led i att ge kommuner och landsting goda förutsättningar att möta dagens och framtida utmaningar, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Genom avtalssamverkan kan kommuner och landsting överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun eller ett annat landsting. Detta innebär inte att kommuner kan åta sig landstingens uppgifter eller vice versa. När avtalssamverkan ingås är det kommer det också att vara möjligt för kommuner och landsting att delegera beslutanderätt till en anställd i en annan kommun eller landsting (extern delegering).

Propositionen bygger på ett förslag av den parlamentariska Kommunutredningen. De föreslagna ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Presskontakt

Matilda Glas
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Håkan Eriksson
Rättssakkunnig/Avdelningen för offentlig förvaltning
Telefon 08-405 26 84