Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen lämnar skrivelse om politiken för global utveckling till riksdagen

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen exempel på sitt arbete med politiken för global utveckling (PGU) under åren 2016-2017 inom ramen för Agenda 2030 och de globala målen. En mer fördjupad redovisning görs i skrivelsen av några områden där regeringen har haft en särskild ambition under tidsperioden och ser att det finns potentiella målkonflikter. Dessa är hållbart företagande, hållbar konsumtion och produktion, klimat och hav, kapital- och skatteflykt och feministisk utrikespolitik.

– För att kunna tackla dagens globala utmaningar måste alla politikområden dra åt samma håll. Det är helt nödvändigt för att bekämpa fattigdom och för att de globala målen ska kunna nås. Vi vill stärka synergierna mellan olika politikområden men också vara transparenta och förebygga och hantera målkonflikter, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Regeringen kommer under våren också att ta fram en nationell handlingsplan för genomförandet av Agenda 2030. Handlingsplanen kommer att omfatta 2018-2020 och ha fokus på det nationella genomförandet, men kommer även behandla Sveriges bidrag till det globala genomförandet av agendan.

– Vi lägger stor vikt vid PGU som verktyg i genomförandet av Agenda 2030. PGU kommer även att vara en viktig beståndsdel i den kommande handlingsplanen, säger Isabella Lövin.

Politiken för global utveckling (PGU) fastställdes av riksdagen 2003 och har sedan 2014 tillämpats med ökad kraft genom den nystart av politiken regeringen har genomfört. Regeringen redovisar sitt arbete med politiken för global utveckling till riksdagen vartannat år.

 

Presskontakt

Katarina Hellström
Politiskt sakkunnig hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.