Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen utökar Totalförsvarets forskningsinstituts uppdrag att kartlägga och analysera våldbejakande extremistisk propaganda på nätet

Publicerad

Internet och sociala medier är viktiga verktyg för våldbejakande extremistgruppers verksamhet i Sverige och utomlands. Det är därför angeläget att öka kunskapen om vilken roll de budskap som sprids via nätet kan spela i radikaliseringsprocesser. Regeringen har därför beslutat att utöka det uppdrag som Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har att kartlägga och analysera våldsbejakande extremistisk propaganda som sprids via internet och sociala medier.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska nu utveckla nya verktyg för att analysera innehållet i den propaganda som förekommer och hur den sprids. Det kan handla om att kartlägga förekomsten av hot och hat mot till exempel politiker och journalister.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska också öka kunskapen om vilken roll våldsbejakande extremistisk propaganda spelar vid självradikalisering med särskilt fokus på ensamagerande gärningspersoner.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh