Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen vill stärka de nationella minoriteterna och minoritetsspråken

Publicerad

Den 27 mars överlämnade regeringen propositionen En stärkt minoritetspolitik (prop. 2017/18:199) till riksdagen. Förslagen som lämnas syftar till att stärka det grundläggande skyddet för de nationella minoriteternas språk och kultur och för att stärka de utökade rättigheter som finns inom förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska.

– Nu skärper vi lagstiftningen för att våra nationella minoriteters mänskliga rättigheter ska tillgodoses, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Propositionens förslag innebär bland annat att alla kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. För de 81 kommuner som ingår i förvaltningsområden så stärks rätten till äldreomsorg och förskola på minoritetsspråken.

– Vi kommer att återkomma med fler insatser under mandatperioden. Propositionen är en del av flera i regeringens ambitiösa minoritetspolitiska strategi, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Propositionen är en del av revideringen av regeringens samlade minoritetspolitiska strategi där systematik, långsiktighet och de nationella minoriteternas egenmakt är nyckelfaktorer. Utgångspunkten för förslagen är att efterlevnaden av de nationella minoriteternas mänskliga rättigheter ska säkerställas och integreras inom alla berörda sektorer.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00