Statskontoret överlämnar rapport om företagande och mänskliga rättigheter till Ann Linde

Igår överlämnade Statskontoret rapporten ” FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter – utmaningar i statens arbete” till EU- och handelsminister Ann Linde.

Foto:Per E Karlsson

Uppdraget till Statskontoret har varit att göra en bedömning av Sveriges efterlevnad av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (en så kallad Base Line Study), samt förslag på eventuella förbättringsåtgärder.

Syftet har bland annat varit att belysa om det finns direkta luckor i svensk lagstiftning och politik som skulle behöva åtgärdas och om tillräckliga åtgärder har vidtagits inom exempelvis export- och internationaliseringsfrämjande, och för bolag med statligt ägande.

Utredningschef Erik Nyberg och utredarna Ulrika Lindstedt, Linus Sikström och Anna Eriksson har överlämnat rapporten som regeringen beställde i augusti 2017.

- Regeringen har sedan 2014 utarbetat en mer ambitiös politik för hållbart företagande och vi har kunnat konstatera att de allra flesta av ett femtiotal utlovade åtgärder i politiken är genomförda. Vi har bland annat infört ny lagstiftning om hållbarhetsrapportering och ökat kunskapen om hållbart företagande på våra ambassader och hos Business Sweden. Statskontorets Base Line Study kan hjälpa oss att se om det finns ytterligare åtgärder som vi skulle kunna vidta för att stärka politiken, säger EU- och handelsminister Ann Linde.

Rapporten visar att Statskontorets sammantagna bedömning är att regeringen och statliga aktörer har vidtagit relevanta åtgärder för att efterleva FN:s principer, men att det samtidigt finns anledning att överväga ytterligare åtgärder.

- Det är positivt att Statskontorets rapport är utarbetad på basis av samtal med ett stort antal intressenter från företag, myndigheter, fackföreningar, civilsamhällsorganisationer med flera. Det gör synpunkterna och rekommendationerna särskilt värdefulla för oss i det fortsatta arbetet och vi ska nu läsa rapporten med stort intresse, konstaterar Ann Linde.

Statskontorets Base Line Study ska, tillsammans med regeringens egen uppföljningsrapport till handlingsplanen om företagande och mänskliga rättigheter, ses som ett inspel till regeringens fortsatta insatser för att utveckla arbetet inom hållbart företagande inklusive företagande och mänskliga rättigheter. En viktig fråga blir att stärka länken till Agenda 2030.

Statskontorets webbplats

Uppföljning av Sveriges handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Mobil 072-708 16 27
e-post till Darina Agha