Sverige, tillsammans med Jordanien och Egypten, bjuder in till en ministerkonferens för att mobilisera stöd för palestinska flyktingar

FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar (UNRWA) befinner sig i sin hittills svåraste ekonomiska situation sedan den upprättades 1949. Sveriges utrikesminister, tillsammans med utrikesministrarna från Jordanien och Egypten, bjuder därför in till en ministerkonferens den 15 mars i Rom. Syftet med konferensen är att mobilisera både politiskt och ekonomiskt stöd, samt säkerställa hållbar och långsiktig finansieringen av organisationen.

- Sverige har ett långt och nära samarbete med UNRWA. 2017 var vi organisationens fjärde största givare, konstaterar utrikesminister Margot Wallström.

UNRWA bistår idag 5,3 miljoner palestinska flyktingar i Jordanien, Libanon, Syrien och Palestina med humanitärt stöd. Organisationen tillhandahåller bland annat skolgång för över en halv miljon barn, sjukvård för 3,5 miljoner flyktingar, mat- och livsmedelstödsprogram för de mest utsatta flyktingarna och riktade insatser för att värna utsatta kvinnor.

- UNRWA utför en viktig humanitär gärning och har en stabiliserande effekt på en region som är hårt drabbad av konflikt och extremism, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

UNRWA har under flera år haft svåra finansiella problem, samtidigt som ockupationen, läget i Gaza och kriget i Syrien har lett till kraftigt försämrade förhållanden för palestinska flyktingar i regionen. Det internationella samfundets stöd till UNRWA har inte ökat i samma takt som de humanitära behoven. Organisationen står nu inför ett budgetunderskott på 446 miljoner US dollar. Med anledning av detta bjuder Sverige med medvärdar in till en konferens för att säkerställa de medel som krävs för att UNRWA ska kunna genomföra sitt viktiga mandat, fram tills en fredlig lösning på konflikten mellan Israel och Palestina uppnåtts.

Bakgrund

Ministerkonferensen kommer att äga rum den 15 mars i Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) lokaler i Rom. Inbjudan har gått ut till ett 90-tal länder, däribland vissa medlemsstater i Arabförbundet och medlemsstater från EU. Även USA har aviserat deltagande.

UNRWA är FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar som upprättades av FN:s generalförsamling 1949, efter att många palestinier tvingats fly eller fördrivits från sina hem till följd av oroligheterna kring Israels bildande. Organisationen fick i uppgift att bistå de palestinska flyktingarna humanitärt tills dess att en fredlig lösning på konflikten uppnåtts. Idag är mer än fem miljoner palestinska flyktingar berättigade till humanitärt stöd från UNRWA, varav en tredjedel fortfarande bor i flyktingläger.

Kontakt

Erik Wirkensjö
Pressekreterare hos utrikesminister Margot Wallström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-3176471
e-post till Erik Wirkensjö
Maud Larsen
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072- 452 50 29
e-post till Maud Larsen