Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Uppdaterad strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer 2016-2020

Publicerad

Idag beslutade regeringen om en uppdatering av strategin för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer. Ändringarna genomförs med avsikt att stärka strategins relevans och biståndseffektivitet samt för att bättre stämma överens med hur övrigt svenskt utvecklingssamarbete genomförs.

Ladda ner:

Den uppdaterade strategin lägger ökat fokus på stöd till uppbyggnad av demokratiska flerpartisystem med avsikt att motverka det krympande demokratiska utrymmet i flera av samarbetsländerna.

Uppbyggnad av demokratiska flerpartisystem och stöd till politiska partier genom svenska partianknutna organisationer är en central del av Sveriges demokratibistånd. Det svenska demokratistödet syftar till att ge människor möjlighet att påverka samhället och sina egna liv.

Det särskilda demokratistödet ska genomföras i enlighet med Sveriges internationella och regionala åtaganden, framför allt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och tillhörande konventioner, samt förhålla sig till Agenda 2030.

Strategin började gälla 2016 och sträcker sig fram till 2020. Ändringarna görs mot bakgrund av genomförd halvtidsöversyn och tidigare utvärderingar.

Presskontakt

Katarina Hellström
Politiskt sakkunnig hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin
Telefon 08-405 10 00
Mobil 070-542 14 28
e-post till Katarina Hellström