Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Uppdrag ger ny energi till Smart City Sweden

Publicerad

I dag den 1 mars har regeringen gett Energimyndigheten i uppdrag att stödja utvecklingen och främjandet av lösningar för smarta och hållbara städer inom ramen för demonstrationsplattformen Smart City Sweden. Energimyndigheten ska finansiera drift och utveckling av demonstrationsplattformen vars syfte är att visa upp och sprida exempel på smarta och hållbara stadslösningar.

-FN rankar idag Sverige som nummer ett bland OECD-länderna när det gäller att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål. Samtidigt ökar intresset i världen kring frågor som smarta och hållbara städer. Plattformen Smart City Sweden är ett viktigt skyltfönster för svenska hållbarhetslösningar på export. Plattformen tillför även nytt bränsle till den fortsatta svenska utvecklingen av framtidens städer, säger bostadsminister Peter Eriksson.

I maj 2017 invigdes den nationella plattformen Smart City Sweden. I dag får Energimyndigheten i uppdrag att verka för att verksamheten inom Smart City Sweden fortgår, utvecklas och breddas till att, förutom energi- och miljöteknikfrågor, omfatta frågor som planering och byggande, digitalisering, social hållbarhet, transporter och annat som är relevant för smart stadsutveckling. Därför involveras även ett antal andra myndigheter och aktörer i uppdraget som ska bidra med sin expertkunskap.

Energimyndigheten ska utöver drift och utveckling även se till att Smart City Sweden får regional representation så att delegationer kan göra besök på plats hos företag i olika delar av landet.

Energimyndigheten ska även ge stöd till Tillväxtverkets arbete med plattformarna swedishcleantech.se och swedishcleantech.com.

I uppdraget ska Energimyndigheten samverka med Tillväxtanalys för att skapa goda möjligheter till utvärdering och lärande från genomförandet av driften och utvecklandet av Smart City Sweden.

I genomförandet av uppdraget ska Energimyndigheten även ta hänsyn till andra initiativ och processer såsom samverkansprogrammet Smarta städer.

Presskontakt

Agnetha Boström
Biträdande presschef, Statsrådsberedningen
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.