Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Utredning öppnar för självkörande fordon

Publicerad

Regeringens särskilde utredare Jonas Bjelfvenstam överlämnar i dag, den 7 mars 2018, sitt slutbetänkande Vägen till självkörande fordon – introduktion (SOU 2018:16) till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Utredningen föreslår ett antal regelförändringar, som behövs för att börja använda och utveckla automatiserade fordon på väg de närmaste åren.

Utredningen ger även förslag på åtgärder som behöver göras på längre sikt.

Bland annat föreslår utredningen:

  • Ökade möjligheter till försök med fordon utan förare
  • Nytt ansvarssystem med bland annat ägaransvar
  • Introduktion av helt automatiserade motorredskap klass II i
  • 20 km/t eller gångfart utan tillstånd till försöksverksamhet.
  • Krav på lagring av vissa data för fordon med både manuell och automatiserad körning

- En säker utveckling av automatiserade transporter är en förutsättning för att få acceptans för denna teknik i samhället. Mest intressant är utvecklingen av automatiseringen inom yrkestrafiken samt för delade och kollektiva transporter. Tekniken kan på sikt också ge nya möjligheter till mobilitet och transporter i glesbygd samt för personer som har begränsade möjligheter till egna transporter idag, säger utredaren Jonas Bjelfvenstam.

Regelförändringarna förslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Presskontakt

Jonas Bjelfvenstam
Utredare
Telefon (växel) 08-405 10 00
Catrin Tidström
Huvudsekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Genvägar