Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredningen om gräsrotsfinansiering har överlämnat sitt betänkande

Publicerad

Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund har idag tagit emot betänkande från utredningen om gräsrotsfinansiering (crowdfunding).

Gräsrotsfinansiering är en liten men snabbt växande del av de finansiella marknaderna. Det som utmärker gräsrotsfinansiering är att många investerare, som var och en investerar små belopp i ett särskilt projekt, samlas och sammanförs med dem som söker kapital. Ofta sker det genom en plattform på internet.

- Det är positivt att vi ser en framväxt av plattformar för gräsrotsfinansiering och att denna finansieringsform kan erbjuda ett komplement till bankfinansiering, säger Per Bolund.

- Det är viktigt att underlätta för företag att få finansiering, särskilt små och medelstora bolag och företag i uppstartsfasen. Samtidigt vill vi säkerställa ett högt konsumentskydd så att tillväxten av gräsrotsfinansiering är hållbar, fortsätter Per Bolund.

Utredningen har kartlagt den roll, funktion och incitamentsstruktur som gäller på marknaden för gräsrotsfinansiering samt analyserat och kartlagt vissa oklarheter i förhållande till befintlig reglering, i synnerhet vad gäller lånebaserad och andelsbaserad gräsrotsfinansiering. Utredare har varit Severin Blomstrand.

Presskontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00