Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

195 miljoner för kortare väntetider i cancervården

Publicerad

Regeringen betalar ut 195 miljoner kronor till landstingen, som ska gå till att korta köerna i cancervården. Beslutet är en del av överenskommelsen om cancervården mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för 2018.

Det är den första halvan av årets statsbidrag för att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna inom cancervården, som betalas ut. Totalt kan landstingen få ytterligare 196 miljoner kronor i år, det vill säga totalt 391 miljoner kronor.

– Vi ser att regeringens satsning börjat ge resultat för att korta väntetiderna i cancervården, men än är vi inte nöjda och mer måste göras, säger socialminister Annika Strandhäll.

– Cancervården ska bli mer jämlik. Standardiserade vårdförlopp är en bra metod för att öka jämlikheten i vården, se till att alla vet vad man kan förvänta sig och dessutom korta väntetiderna, säger socialminister Annika Strandhäll.

De standardiserade vårdförlopp som införs inom cancervården är specifika för varje cancerdiagnos. Genom att arbeta mer standardiserat, och med uppsatta tidsgränser mellan olika moment i vårdförloppet mellan välgrundad misstanke om cancer och behandlingsstart, kortas väntetiderna och vården bli mer jämlik.

För att få ta del av den första halvan av årets statsbidrag ska landstingen och regionerna skicka in handlingsplaner som bland annat beskriver hur årets arbete med införandet av de standardiserade vårdförloppen ska ske. Regeringens beslut innebär att samtliga landstings handlingsplaner är godkända.

För att få ta del av den andra halvan ska landstingen senast i november i år kunna visa att de har uppfyllt kraven i årets överenskommelse. En motsvarande summa betalas därefter ut i slutet av året till de landsting som uppfyllt kraven.

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00