Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

400 miljoner för bättre tillgänglighet i vården i regeringens vårbudget

Publicerad

I det förslag till vårändringsbudget som presenteras inom kort finns det en satsning på 400 miljoner kronor under 2018 för bättre tillgänglighet och kortade vårdköer. Budgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

– Personalen är lösningen. Nu lägger vi en ny pusselbit i arbetet för att kapa vårdköer, ge personalen bättre förutsättningar och öka tillgängligheten i vården. Det är investeringar vi väljer framför stora skattesänkningar, säger socialminister Annika Strandhäll.

Det handlar bland annat om att hantera en pressad personalsituation och de tider på året när vården är som mest pressad. Medlen tillförs för att förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården och korta köerna. Medlen kan användas av landstingen för bland annat förstärkning under sommaren, mobila team i primärvården för en snabbare vård nära medborgaren samt genom att vårdens personal används så att alla kompetenser tas till vara, exempelvis i form av vårdteam med flera olika professioner.

– Tillgängligheten till vården är en prioriterad fråga för oss. Lösningarna kommer att se olika ut på olika platser, men nu ser vi till att det finns bättre förutsättningar för att lösa vårdens problem och trygga vården i hela landet, säger socialminister Annika Strandhäll.

Medlen kommer att fördelas mellan landstingen efter befolkningsmängd.

Presskontakt

Jakob Andersson
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00