Innehållet publicerades under perioden

-

Pressinbjudan: Ann Linde möter representanter för svensk skogsindustri för att diskutera Brexit

Vid ett seminarium på tema svensk skogsindustri kommer EU- och handelsminister Ann Linde att berätta om regeringens arbete med den pågående förhandlingen om Storbritanniens framtida utträde ur EU och hur den påverkar handel och EU-samarbetet. Regeringen är också mycket intresserad av att höra hur branschen förbereder sig för de kommande förändringarna, och vilka frågor som ses som särskilt viktiga för dem i de kommande förhandlingarna mellan EU och Storbritannien.

- Storbritannien har sedan många år varit en av Sveriges viktigaste handelspartners. Nästan en femtedel av Sveriges export till Storbritannien kommer från skogsindustrin. Regeringen är därför intresserad av att höra hur skogsindustrin förbereder sig för de kommande förändringarna, och vilka frågor som ses som särskilt viktiga i de kommande förhandlingarna mellan EU och Storbritannien, säger Ann Linde

Den svenska skogsindustrin utgör en av Sveriges viktigaste basindustrier och har en nyckelroll i omställningen för att klara övergången till en cirkulär och biobaserad ekonomi. Den står för ca 10 procent av svensk industris samlade sysselsättning, omsättning och förädlingsvärde. Dessutom är Sverige världens tredje största exportör sammanlagt av papper, pappersmassa och sågade trävaror med ett exportvärde år 2017 på 132 miljarder kr.

I programmet deltar även statssekreterare Elisabeth Backteman, näringsdepartementet, som kommer att berätta om regeringens arbete för att skapa goda förutsättningar för svensk skogsexport, svensk skogsindustri och en växande biobaserad ekonomi.

Representanter från Kommerskollegium, Business Sweden, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen samt en rad företag, branschorganisationer, lokala och regionala intressenter närvarar vid seminariet.

Mötet är öppet för media och äger rum den 19 april kl. 13.00-15.00 på Näringsdepartementet (Mäster Samuelsgatan 70 i Stockholm) och arrangeras av UD och Näringsdepartementet.

Anmälan från media görs till Darina Agha senast torsdag kl 11.00.

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00