Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ann Linde tog emot Swedacs rapport om hur ackreditering och standardisering kan användas för att främja svensk export

Publicerad

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) har haft regeringens uppdrag att utreda hur ackreditering och standardisering kan användas för att främja svensk export. Idag överlämnade Swedac rapporten till EU-och handelsminister Ann Linde.

al 3
Ann Linde, EU- och handelsminister, och Kristina Hallman, ställföreträdande generaldirektör för Swedac, med rapporten "Starkare Sverige med öppna system". Foto: Regeringskansliet

Bakgrunden till uppdraget är att Swedac inom ramen för sitt arbete att bidra till exportstrategin uppmärksammat att det råder en brist på kunskap hos företag om fördelarna med att använda standarder och ackreditering i produkt- och tjänsteutveckling för att visa att man uppfyller ställda krav. Regeringen ser en stor potential till ökad export för svenska företag med ökad användning av globala system för ömsesidigt erkännande av provningar, kontroller och certifieringar. Sverige ska vara en stark aktör på europeisk och global nivå inom området.

- Swedacs rapport ger en god beskrivning av hur kvalitetsinfrastrukturen fungerar och redogör för nyttan med ackreditering och standardisering utifrån ett exportperspektiv. Swedac lämnar också ett antal förslag och rekommendationer till regeringen, säger Ann Linde.

En ökad och korrekt tillämpning av kvalitetsinfrastrukturen gynnar svensk handel och konkurrenskraft. Swedac föreslår en ökad kunskapsspridning på området för en främja en stark nationell kvalitetsinfrastruktur.

- Swedac har producerat en gedigen rapport som kommer att bli till stor nytta i regeringens fortsatta arbete för att stärka exporten för jobb och tillväxt i Sverige, säger Ann Linde.

Presskontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.