Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Bah Kuhnke till New York för FN:s Urfolksforum

Publicerad

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke besöker New York, USA, för att delta i FN:s Urfolksforum (UNPFII) den 16 april. Under besöket i New York kommer Alice Bah Kuhnke också hålla möten med anledning av arbetet för jämställdhet och mot sexuella trakasserier i kölvattnet av #metoo.

Delar ur programmet (med reservation för ändringar):

Måndag 16 april

  • Ministern håller anförande om konfliktrelaterat sexuellt våld på öppen debatt i Säkerhetsrådet.
  • Deltar vid öppningsceremonin av 2018-års session av FN:s Urfolksforum vid FN:s högkvarter.
  • Ministern håller det gemensamma nordiska anförandet under sessionens dagordningspunkt 4.
  • Besök på UN Women samt bilateralt möte med Carolyn Bennet, Kanadas minister med ansvar för urfolksfrågor.

Tisdag 17 april

  • Möte om jämställdhet inom filmbranschen med representanter för bland annat Geena Davis Institute on Gender in Media, Nordic International Film Festival, Wilderness Films och filmskaparna Niclas Gillis, Sarah Gyllenstierna och Sara Jordenö.
  • Lunch på temat #metoo och jämställdhet på arbetsmarknaden med representanter för New Yorks borgmästares kansli, The New York Times och organisationen Women and Hollywood. Lunchen arrangeras av svenska generalkonsulatet i New York.
  • Besök på The High Line med Alan Plattus, professor på Yale School of Architecture, för samtal om hållbar arkitektur och stadsplanering.
  • Deltar vid mottagning för ALMA-prismottagaren Jacqueline Woodson på det svenska generalkonsulatet i New York.

Onsdag 18 april

  • Besöker organisationen Freedom House, som arbetar internationellt med demokrati, politisk frihet och mänskliga rättigheter.

 

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.