Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Bättre koll på läkemedel med nationell läkemedelslista

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om de lagförslag som krävs för en nationell läkemedelslista, som bland annat ska ge bättre förutsättningar för att upptäcka och undvika skadliga kombinationer av läkemedel, minska risken för överförskrivning och felaktig förskrivning av narkotiska läkemedel.

Konkret innebär det att all relevant information om läkemedel som har skrivits ut till en person på recept och om läkemedel som har hämtats ut på öppenvårdsapotek samlas på ett ställe, oavsett vem som skrivit ut receptet.

– Digitaliseringen skapar nya möjligheter och det måste vi utnyttja när vi vill göra hälso- och sjukvården bättre. Med en nationell läkemedelslista kan olika läkare få en överblick av vilka läkemedel du har fått utskrivet sedan tidigare. Det kommer minska risken för felaktiga förskrivningar av läkemedel markant, säger socialminister Annika Strandhäll.

I propositionen föreslås att ett nytt personregister – den nationella läkemedelslistan – ska tas fram av E-hälsomyndigheten. Det kommer att ersätta två befintliga register:
• Receptregistret (som bl.a. innehåller uppgifter om läkemedel som har skrivits ut till en patient på recept, oavsett om dessa läkemedel hämtats ut eller inte)
• Läkemedelsförteckningen (som innehåller uppgifter om förskrivna läkemedel som har lämnats ut på apotek).

– Nationella läkemedelslistan minskar också risken för att personer får farliga kombinationer av läkemedel eller att narkotikaklassade läkemedel hämtas ut på felaktiga grunder, säger socialminister Annika Strandhäll.

Ett övergripande mål med det nya registret är att öka patientsäkerheten genom att hälso- och sjukvården, apoteken och patienten får tillgång till en och samma källa för förskrivna läkemedel. Så ser det inte ut idag eftersom uppgifter om patienters läkemedelsbehandlingar finns uppdelade i flera olika källor och register, t.ex. patientjournaler, receptregistret, läkemedelsförteckningen och hos patienten själv.

Även förutsättningarna för att komma åt uppgifterna varierar, bland annat styrs tillgång till olika informationskällor av olika regelverk. Den nationella läkemedelslistan kan lösa en del av dessa problem, i propositionen föreslås till exempel yrkeskategorier som ska ha åtkomst till uppgifter i registret samt för vilka ändamål. Ett omfattande arbete har gjorts för att säkerställa att lagförslagen är förenliga med EU:s nya dataskyddsförordning.

Den nationella läkemedelslistan ska vid behov kunna utvecklas vidare och har därför en konstruktion som gör det möjligt att i framtiden registrera uppgifter om andra ordinerade läkemedel än sådana som förskrivs på recept.

Lagen om nationell läkemedelslista föreslås träda i kraft den 1 juni 2020, vilket innebär att registret vid den tidpunkten ska kunna användas av hela hälso- och sjukvården samt på apoteken. Användning av det nya registret kommer att vara obligatorisk fr.o.m. den 1 juni 2022.

Bestämmelser om krav på hälso- och sjukvårdens aktörer och deras skyldighet att lämna uppgifter i systemet enligt det nya formatet föreslås därför träda i kraft fr.o.m. detta datum.

Parallellt med lagstiftningsprocessen har regeringen gett E-hälsomyndigheten uppdrag kopplat till den tekniska konstruktionen av registret, som bl.a. ska innehålla nya funktioner för hälso- och sjukvården och som kommer att effektivisera förskrivningsprocessen.

Presskontakt

Jakob Andersson
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.