Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Besparingskrav tas bort från LSS-utredningen

Publicerad

Regeringen beslutade den 26 maj 2016 kommittédirektiv om en översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (dir. 2016:40). Enligt direktiven ska en särskild utredare se över assistansersättningen i socialförsäkringsbalken och delar av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (förkortad LSS).

Regeringen kommer besluta om tilläggsdirektiv. De krav på besparingar som tidigare funnits i utredningsdirektiven tas nu bort. Utredningstiden förlängs till den 15 december 2018.

- Jag har varit minister med ansvar för de här frågorna i snart två månader. Sedan dag ett har jag jobbat för att skapa tydlighet kring LSS och assistans. Förändringen som regeringen nu aviserat gör vi för att vi vill ge utredaren rätt fortsättningar att ta fram förslag som kan ge just det, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren.

- Vi tar bort kravet på besparingar och med det skickar vi en viktig signal till utredarens fortsatta arbeta. Syftet med utredningen ska vara att skapa en tydligare och mer välfungerande lagstiftning som självklart ska vara långsiktigt ekonomisk hållbar och skapa delaktighet, säger Lena Hallengren.

Syftet med uppdraget är att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av insatsen personlig assistans och få till mer ändamålsenliga insatser i LSS samt att lagstiftningen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet.

 

Presskontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Lena Hallengren på sociala medier

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter